Bemutatkozás

Üdvözöljük a Pécsi Tudományegyetem Szervetlen Kémia Tanszékének honlapján


A Szervetlen Kémia Tanszék részt vesz mind a Kémia alapszak (’BSc’), mind a Vegyész mesterszak (’MSc’) képzésben, Kémiatanár (’MA’), továbbá a Biológus BSc, Környezettudomány BSc és Földtudomány BSc szakos hallgatók oktatásában.

A tanszék kutatómunkája átmenetifém-komplexek szintézisére, jellemzésére, katalitikus (szintetikus) alkalmazására; valamint szervetlen kémiai reakciók kinetikai vizsgálatára terjed ki. Kutatás

A Szervetlen Kémia Tanszék meghatározó szerepet vállal a kémia népszerűsítésében, valamint a fiatalok (általános és középiskolások) tehetséggondozásában, a különböző szintű versenyek szervezésében és megrendezésében, a fiatal tehetségek versenyekre történő felkészítésében. Irinyi OKK