Hírek, események2019. március 21-23.: OTDK Kémiai és Vegyipari Szekció, Budapest, BME

A 2019-es OTDK Kémiai és Vegyipari Szekcióját 2019. március 21-23-én rendezték a BME-n. A konferencián a PTE Kémiai Intézetéből Marton Antal kémia BSc hallgató vett részt "A perjodátionok fotokatalitikus bomlásának vizsgálata" című előadásával (témavezetők: Dr. Horváth Attila és Valkai László), a Reakciókinetika és katalízis II. tagozatban. A munkát a zsűri II. helyezéssel jutalmazta. Gratulálunk!2018. november 23., 14:30-: Kari TDK konferencia

A TTK Kari TDK konferenciáján a kémia szakterületen Marton Antal kémia BSc hallgató vett részt "A perjodátionok fotokatalitikus bomlásának vizsgálata" című előadásával (témavezetők: Dr. Horváth Attila és Valkai László). A munkát a zsűri I. helyezéssel jutalmazta. Gratulálunk! A konferencia programja letölthető pdf formátumban. A konferencián készült fényképek elérhetőek.2018. október 10.: Kari TDK konferencia - felhívás

A Pécsi Tudományegyetem Kémiai Intézete a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára történő felkészülés részeként a kémia szakterületen Kari Diákköri Konferencia megrendezését tervezi 2018. november 23-án. A házi konferencián az országos konferenciákra beküldésre tervezett pályaművek kerülnek 10-10 perces előadás formájában bemutatásra. Kérjük, hogy a konferencián pályaművüket bemutatni szándékozó hallgatók 2018. november 16-ig jelezzék részvételi szándékukat a következő e-mail címen: oszk@gamma.ttk.pte.hu. Jelentkezéskor kérjük szíveskedjenek megadni a bemutatni kívánt pályamunka pontos címét, valamint az előadó(k) és a témavezető(k) nevét.
A konferencia felhívása letölthető pdf formátumban.2018. július 2.: Roska Tamás Tudományos Előadás felhívása (OTDT)

Az OTDT felhívja a doktorjelölteket, fiatal doktorokat, hogy színvonalas pályamunkákkal nevezzenek a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián tartandó Roska Tamás Tudományos Előadás megtartására.

Roska Tamás tudományos előadás tartására elismerő felkérést kaphat az a doktorjelölt/doktorandusz/posztdoktor, aki kutatómunkája során az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, eredményeiről nívós publikációk, előadások, művészeti vagy tudományos alkotások formájában számot adott, valamint képes eredményeit magas színvonalú és élményt nyújtó tudományos, tudománynépszerűsítő előadásban közzé tenni. Roska Tamás doktorandusz előadás tartására első ízben 2019-ben a XXXIV. OTDK keretében, majd ezt követően kétévente, szekciónként egy, összesen 16 tudománykörben kerül sor az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A Roska Tamás tudományos előadás maximum 20 perc időtartamú, magyar nyelvű tudományos konferencia előadás, mely a tudományos közlemények követelményeinek megfelelő hivatkozásokkal felszerelve, a tudományterület kutatásmódszertani szabályainak megfelelően, saját, új tudományos eredményeket összegezve, élőszóban hangzik el plenáris előadás formájában a konferencián. A pályázat részletes felhívása, illetve az ehhez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek az OTDT internetes oldaláról.2018. május 3., 15:00-: Kari TDK konferencia

A TTK Kari TDK konferenciáján a kémia szakterületen Szili Szilárd kémia BSc hallgató vett részt "A Belouszov-Zsabotyinszkij reakció térképezése Pásztázó Elektrokémiai Mikroszkóppal" című előadásával (témavezető Dr. Kiss András). A munkát a zsűri I. helyezéssel jutalmazta. Gratulálunk! A konferencia felhívása és programja letölthető pdf formátumban.