Tudományos Diákkör a Kémiai IntézetbenAz Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával kétévente, páratlan években valósul meg az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK). A Kémia Intézetben diákköri kutatást végző hallgatók az országos konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciójában indulhatnak el pályamunkájukkal.

A Kémia Intézeten belül folyó kutatómunka a környezettudományok különböző területeit is érinti, így a diákköri hallgatók a páros években megrendezésre kerülő Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián (OFKD) is be tudják mutatni eredményeiket. A 2018-ban megrendezésre kerülő OFKD-ról itt olvashat részletesebb információt.

Az eredményes diákköri tevékenység kimenetelében a diákköri célunk a kutatói életpálya modell kidolgozása, a BSc-MSc-PhD ív támogatása, belső utánpótlás nevelés. A lehetőségek alapján célunk a hallgatók tudományos munkakörökben való alkalmazása a nappali képzési időszak lejártával, amely legalább egyéves predoktori támogatást (kutatói státuszba léptetéssel) nyújtson, lehetőséget adva a tehetséges hallgatók szakmai eredményeinek további bővítéséhez a megkezdett kutatásuk folytatásához, biztosítva a sikeres PhD felvételihez szükséges felkészülést.

Az egyes tanszékeken meghirdetett TDK kutatási témákat megtalálhatja a tanszékek internetes oldalain, illetve alább:

  • Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék
  • Általános és Szervetlen Kémia Tanszék
  • Fizikai Kémia és Anyagtudomány Tanszék

  • A témákra való jelentkezéshez keresse a kiválasztott kutatás témavezetőjét.