Témák

Aktuális témakiírások (témavezető szerint ABC-rendben)

A témák listázásához írja be a keresett doktori iskola azonosítóját (91), válassza ki a keresni kívánt időintervallumot (pl. idei és tavalyi), majd nyomja meg a "keres" gombot.A téma elnevezése A témavezető neve
Fémkomplexek önszerveződési reakciójának tanulmányozása Besenyei Gábor
Korszerű műszeres analitikai módszerek alkalmazása a borok eredetiség- vizsgálatában Boros Borbála- Felinger Attila
Többváltozós analitikai jelek kemometriai javítása Felinger Attila
Kétdimenziós korreláció alkalmazása a kromatográfiában Felinger Attila
Mikrofluidikai technikák Guttman András
Sokváltozós kemometriai módszerek tesztelése, és fejlesztése Héberger Károly
Kén- és halogéntartalmú oxianionok reakcióinak vizsgálata Horváth Attila
Lipopoliszacharidok szerkezetének meghatározása on-line és off-line kapcsolt tömegspektrometriás módszerekkel Kilár Anikó
Lipopoliszacharidok szerkezete és funkcióinak összefüggése Kilár Ferenc
Bakteriális endotoxinok analízise modern elektroforetikus és szerkezetvizsgálati módszerekkel Kocsis Béla
Szteroidok homogénkatalitikus funkcionalizálása Kollár László
Nanostruktúrák palládium-katalizált szintézise Kollár László
A homogén katalízis eszköztárának alkalmazása N-heterociklusok nagyszelektivitású szintézisében Kollár László
Stabilizotópok és biogeokémiai vizsgálatok geokémiai üledékeken Kovács János
Fluoreszcenciás elven működő optikai érzékelők fejlesztése mélytengeri vizsgálatokhoz Kovács Barna
Farmakológiailag kitüntetett heterociklusok átmenetifém-katalizált szintézise Kotschy András
Gyenge molekuláris kölcsönhatások tanulmányozása kondenzált fázisban Kunsági-Máté Sándor
Antifungális Mannich ketonok valamint izokromanonok szintézise és biológiai vizsgálata Lóránd Tamás
Bioszenzorok fejlesztése Nagy Géza
Transzferrin alapú gyógyszertranszport tumor sejtekben Pap Marianna-Kilár Ferenc
Mikroorganizmusok és környezetszennyező szerves és szervetlen anyagok kölcsönhatásának vizsgálata. Adszorpciós és biodegradációs folyamatok Pernyeszi Tímea