Meghirdetett tantárgyak

A PhD-képzés elméleti kurzusok (azonos témakörbe tartozó előadások összessége), gyakorlati kurzusok (módszer-elsajátítás) és kutatási témák vezetése formájában történik. Az elméleti kurzusok a kémia összes területét, a szervetlen kémia, szerves kémia, analitikai kémia, fizikai-kémia, elméleti kémia, biokémia, környezeti kémia felölelik. Lehetőség van más, természettudományi és orvosi Doktori Iskolák kurzusain való részvételre.


A doktori képzésben meghirdetett tantárgyak


A tantárgy megnevezése A tantárgyat oktató neve
HPLC és LC-MS vizsgálati módszerek kidolgozása és gyakorlati alkalmazása Boros Borbála
Mikrochip alapú elválasztástechnikai módszerek Csóka Balázs
Az EPR spektroszkópia alapjai Dergez Tímea
EPR spektroszkópia gyakorlati alkalmazása Dergez Tímea
Tömegspektrometria Dörnyei Ágnes
Kemometria Felinger Attila
Elválasztástudomány Felinger Attila
Reakciókinetika és nemlineáris dinamika Horváth Attila
Fehérje-bioanalitika Kilár Ferenc
Biokémiai elválasztásmódszerek. Kapilláris elektroforézis Kilár Ferenc
Az endotoxin és Gram-negatív baktériumok szepszise Kocsis Béla
Királis vegyületek sztereokémiája Kollár László
Szteroidok kémiája Kollár László
Optikai kémiai érzékelők Kovács Barna
Host-guest kölcsönhatások fluoreszcenciás vizsgálata Kunsági-Máté Sándor
Elméleti kémiai szerkezetvizsgálatok Kunsági-Máté Sándor
Antibiotikumok és kemoterapeutikumok Lóránd Tamás
Korszerű elektroanalitikai módszerek Nagy Géza
Szelektív kémiai érzékelők Nagy Géza
Szilárd/folyadék határfelület jellemzése a környezeti rendszerekben: talaj és víz (bio)remediációja Pernyeszi Tímea