Felvétel feltételei

Felvétel a Kémia Doktori Iskolába

Az EDSZ 21. § alapján a szervezett doktori képzésnek két formája van: a teljes idejű (ösztöndíjas, vagy önköltséges) és a részidejű (főállású munkaviszony melletti) forma. Mindkét képzési formára a KDSZ 1. sz. mellékletében szereplő adatlap benyújtásával lehet jelentkezni. A képzésre való felvétel lehetőségéről az érdeklődők az egyetemen, valamint a társintézményeknél kihelyezett, ill. újsághirdetésben megjelentetett pályázati felhívásból értesülhetnek. A felvételi meghallgatás vizsgabizottság előtt zajlik, a jelentkezők a felvételi időpontjáról értesítést kapnak.

1. A Felvételi Vizsgabizottság:
A bizottság 3 tagú, elnöke a Doktori Iskola vezetője, tagjai a KDIT javaslata alapján, az alapító tagok közül kerülnek ki. A vizsgáról a KDSZ 2. sz. mellékletében meghatározott jegyzőkönyv készül. A felvételi vizsga szervezése, adminisztrációja - beleértve a jegyzőkönyvek elkészítését is - a KDIT adminisztrációjáért felelős munkatárs(ak) feladata, amelynek elvégzését a tanács titkárának irányításával végzik.

2. Felvételi feltételek:

  • a) MSc, vagy MA végzettség, egyetemi természettudományi, gyógyszerész vagy orvosi diploma, vegyészmérnöki, környezetmérnöki diploma
  • b) C típusú középfokú állami - vagy azzal egyenértékű - nyelvvizsga egy világnyelvből.

A beadott anyagok és a felvételi eredménye alapján a felvételi vizsgabizottság rangsort állít fel a felvételizők között, ezt követve - a mindenkori keretszámon belül - a legalább 67%-os teljesítményt nyújtók nyerhetnek felvételt. A teljes rangsor a vizsgák lezárultával nyilvánosságra kerül. A felvételről szóló végleges döntést a kari Doktori és Habilitációs Bizottság hozza meg. A döntések ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban jogsértés esetén panasz nyújtható be az Egyetemi Doktori Bizottsághoz. A pályázókat a Dékáni Hivatal értesíti a döntésről, elutasítás esetén indoklással.

A jelentkezési lapot és a mellékelt dokumentumok eredeti példányait papíron a Kémia Intézet titkráságára, Pap Viktóriának címezve, elektronikus formában pedig a jelentkezési lap és minden dokumentum másolatát a kemiaint [k] gamma [p] ttk [p] pte [p] hu címre kérjük beküldeni.

Jelentkezési határidő: 2016. május 27.(péntek), 12:00 óra

Jelentkezési lap >>>
Felvételi eljárás díja >>>