Felvétel feltételei

Felvétel a Kémia Doktori Iskolába

A doktori képzésnek két formája van: a teljes idejű (ösztöndíjas, vagy önköltséges) és a részidejű/levelező (főállású munkaviszony melletti, önköltséges) forma. A doktori iskola képzéseire az online felületen lehet jelentkezni. A képzésre való felvétel lehetőségéről az érdeklődők az egyetemen, valamint a társintézményeknél kihelyezett, ill. újsághirdetésben megjelentetett pályázati felhívásból is értesülhetnek. A felvételi meghallgatás vizsgabizottság előtt zajlik, a jelentkezők a felvételi időpontjáról értesítést kapnak.

1. A Felvételi Vizsgabizottság:
A bizottság 3 tagú, elnöke a Doktori Iskola vezetője és két, professzor törzstagja. A vizsgáról jegyzőkönyv készül. A felvételi vizsga szervezése, adminisztrációja - beleértve a jegyzőkönyvek elkészítését is - az adminisztrációjáért felelős munkatárs(ak) feladata, amelynek elvégzését a tanács titkárának irányításával végzik.

2. Felvételi feltételek:

  • a) MSc, vagy MA végzettség, egyetemi természettudományi, gyógyszerész vagy orvosi diploma, vegyészmérnöki, környezetmérnöki, biotechnológus diploma
  • b) C típusú középfokú állami - vagy azzal egyenértékű - nyelvvizsga egy világnyelvből.

A beadott anyagok és a felvételi eredménye alapján a felvételi vizsgabizottság rangsort állít fel a felvételizők között, ezt követve - a mindenkori keretszámon belül - a legalább 67%-os teljesítményt nyújtók nyerhetnek felvételt. A teljes rangsor a vizsgák lezárultával nyilvánosságra kerül. A felvételről szóló végleges döntést a Természettudományi Doktori és Habilitációs Tanács hozza meg. A döntések ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban jogsértés esetén panasz nyújtható be az Egyetemi Doktori Tanácshoz. A pályázókat a Dékáni Hivatal értesíti a döntésről, elutasítás esetén indoklással.

Jelentkezési határidő: 2020. május 22., 23:59


A doktori iskolába való jelentkezés űrlapjának nyomtatott, aláírt, szkennelt formáját a következő címre várjuk: kemiadi.secretary@aok.pte.hu.

Online jelentkezési űrlap

Egyetemi Doktori Szabályzat

  • További információ a jelentkezéssel kapcsolatban