Hallgatóknak

Az egyes tantárgyakkal kapcsolatos információkat a tanszékek oldalain érheti el:
Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék
Fizikai Kémia és Anyagtudomány Tanszék
Általános és Szervetlen Kémia Tanszék

Kémia BSc képzés:

Záróvizsga tételsor kémia alapképzési (BSc) szakon (módosítva 2020 március!)

A kémia BSc szakdolgozat követelményei

Alapképzési (BSc) szakok tantervei

Diplomavédésnél alkalmazandó fájl

Bírálati szempontrendszer hagyományos, kutatáson alapuló dolgozathoz (a bírálati űrlapot a NEPTUN rendszerben kell kitöltenie a témavezetőnek és a bírálónak, az ebben a dokumentumban található szempontrendszer alapján.)


Vegyész MSc képzés:

Záróvizsga tételsor vegyész mesterképzési (MSc) szakon (módosítva 2020 október!)

Az MSc felvételi tematikája

Mesterképzési (MSc) szakok tantervei

Diplomavédésnél alkalmazandó fájl


Kémia tanár képzés:

Az osztott, illetve az osztatlan tanárképzéssel kapcsolatos információk innen letölthetőek.

Osztatlan tanárképzési szakok tantervei
Rövid ciklusú tanárképzési szakok tantervei

Zárószigorlati tételsor általános iskolai kémia tanár szakon (módosítva 2020. március!)
Zárószigorlati tételsor középiskolai kémia tanár szakon (módosítva 2020. március!)


Tételhúzás - szakmai tételek

Tételhúzás - szakmódszertan tételek


Tételhúzás - érettségi feladatok (az adott tételszámhoz tartozó feladatot a vizsgán kapja meg a hallgató. A feladatok a 2016-2021-i emelt szintű érettségi feladatsorokból vannak.)