OktatásMeghirdetett TDK, diplomadolgozati és szakdolgozati témák az Általános és Fizikai Kémia Tanszéken

A témák részletesebb leírásához kattintson a téma címére.

Témavezető(k) Téma címe Képzés, szak
Dr. Lente Gábor Diffúziógátolt reakciók vizsgálata sztochasztikus eszközökkel Vegyész MSc
Dr. Nagy Géza ... ...
Dr. Kovács Barna ... ...
Dr. Ősz Katalin ... ...
Dr. Kiss András ... ...
Nagyné Dr. Zengő Lívia ... ...


Magyar nyelven oktatott tárgyak az Általános és Fizikai Kémia Tanszéken (tárgykód szerint ABC-sorrendben)

A tárgyhoz tartozó segédanyagok letöltéséhez kattintson a tárgy kódjára.

Tárgykód Tárgynév Képzés,
szak
Legutóbbi meghirdetés Oktató(k)
KEMN1201 Fizikai kémia I. ea. kémiatanár, kémia BSc, kémia 2017/18/II Dr. Ősz Katalin
KEMN1202 Fizikai kémia I. szem. kémiatanár, kémia BSc, kémia 2017/18/II Dr. Ősz Katalin
KEMN1203 Fizikai kémia II. ea. kémiatanár, kémia BSc, kémia 2018/19/I Dr. Ősz Katalin
KEMN1204 Fizikai kémia II. szem. kémiatanár, kémia BSc, kémia 2018/19/I Dr. Ősz Katalin
KEMN1205 Fizikai kémia II. labor kémia 2018/19/I Dr. Kiss András
KEMN1206 Fizikai kémia III. szeminárium kémia BSc, kémia 2017/18/II Dr. Lente Gábor
KEMN1207 Fizikai kémia III. labor kémia BSc, kémia 2017/18/II Dr. Kiss András
KEMN43 Kvantumelmélet a kémiai szerkezetvizsgálatban kémia 2018/19/I Dr. Lente Gábor
KEMN63 Kémiai szenzorok gyak. kémia BSc, kémia 2017/18/II Dr. Kiss András,
Dr. Kovács Barna
KEMNA1201 Fizikai kémia I. ea. kémia 2018/19/I Dr. Ősz Katalin
KEMNA1202 Fizikai kémia I. szem. kémia 2018/19/I Dr. Ősz Katalin
MNVE10 Fizikai kémia III. ea. vegyész MSc 2018/19/I Dr. Lente Gábor
MNVE15 Fizikai kémia IV. ea. vegyész 2017/18/II Dr. Lente Gábor
MNVE17 Fizikai kémia IV. gyak. vegyész 2018/19/I Dr. Kovács Barna
MNVE22 Határfelületi kémia vegyész 2018/19/I Dr. Kovács Barna
MNVE4501 Fizikai kémia IV. szem. vegyész 2017/18/II Dr. Lente Gábor
MNVE5301 Radiokémia ea. vegyész 2018/19/I Dr. Kovács Barna
OGA-FZ1-T Fizikai kémia 1. gyógyszerész 2017/18/II Dr. Ősz Katalin
OGA-FZ2-T Fizikai kémia 2. gyógyszerész 2018/19/I Dr. Lente Gábor,
Dr. Ősz Katalin
OGE-FKS-T Fizikai kémiai példamegoldó szeminárium gyógyszerész 2016/17/II Dr. Nagy Géza,
Nagyné Dr. Zengő Lívia,
Dr. Kiss András
ONKEM1-0401 Fizikai kémia I. ea. kémiatanár 2018/19/I Dr. Ősz Katalin
ONKEM1-0402 Fizikai kémia I. szem. kémiatanár 2018/19/I Dr. Ősz Katalin
ONKEMAK04 Anyagismeret labor kémiatanár 2016/17/I Dr. Lemli Beáta, Dr. Kiss András
ONKEMAK09 Fluoreszkáló anyagok fényemissziójának polarizációs tulajdonságai kémiatanár 2018/19/I Dr. Lente Gábor
ONKEMK20 Fizikai kémia III. ea kémiatanár 2017/18/II Dr. Lente Gábor
ONKEMK21 Fizikai kémia III. gyak kémiatanár 2017/18/II Dr. Kiss András
SZBL1-0501 Fizikai kémia szőlész-borász mérnöki 2017/18/II Dr. Kovács Barna,
Dr. Kiss András
SZBN1-0501-EA Fizikai kémia (előadás) szőlész-borász mérnöki 2017/18/II Dr. Ősz Katalin
SZBN1-0501-GY Fizikai kémia (laborgyakorlat) szőlész-borász mérnöki 2017/18/II Dr. Kiss András
TTKEMV51 Mikroelektródok kémia BSc, kémiatanár 2017/18/I Dr. Kiss András
TTKEMV52 Pásztázó elektrokémiai mikroszkópia kémia BSc, kémiatanár 2016/17/II Dr. Kiss András
TTKEMV56 Elektrokémia kémia BSc, kémiatanár 2017/18/II Dr. Kiss András


Az Általános és Fizikai Kémia Tanszéken oktatott tantárgyak órarendje az aktuális (2018/19/II) félévben

Hétfő
Monday
Kedd
Tuesday
Szerda
Wednesday
Csütörtök
Thursday
Péntek
Friday
8‑9 MNVE5301
ÁFK-SZT
Dr. Kovács Barna
KEMNA1201
és
ONKEM1-0401
C/1
Dr. Ősz Katalin
ONKEMAK09
ÁFK-SZT
Dr. Lente Gábor
MNVE17
A/116
Dr. Kovács Barna
8‑9
9‑10 9‑10
10‑11 Kolloidika
ÁOK 3.SZT
Dr. Kovács Barna
MNVE10
ÁFK-SZT
Dr. Lente Gábor
OGA-FZ2-T
G1
SZKK B101
Dr. Ősz Katalin,
Filotás Dániel
MNVE22
ÁFK-SZT
Dr. Kovács Barna
10‑11
11‑12 OPA-FZ2-T
P2
SZKK B101
Dr. András Kiss,
Dr. Gábor Lente,
Abdelilah Asserghine
11‑12
12‑13 KEMNA1202
és
ONKEM1-0402
ÁFK-SZT
Dr. Ősz Katalin
KEMN1204
(11:45-12:30),
KEMN1203
(12:30-15:00)
C/1
Dr. Ősz Katalin
OPA-FZ2-T
P1
SZKK B101
Dr. András Kiss,
Dr. Gábor Lente,
Abdelilah Asserghine
QUANTUM
ÁFK-SZT
Dr. Gábor Lente
KEMN43
ÁFK-SZT
Dr. Lente Gábor
12‑13
13‑14 PCI
ÁFK-SZT
Dr. Katalin Ősz
Tanszéki értekezlet
ÁFK-SZT
13‑14
14‑15 PCI_SEM
ÁFK-SZT
Dr. Katalin Ősz
Colloidics
SZKK B002
Dr. Barna Kovács
OGA-FZ2-T
G2
SZKK B101
Dr. Lente Gábor,
Őri Zsuzsanna
ÁFK-SZT
Dr. Kunsági-Máté Sándor
14‑15
15‑16 Elméleti kémia
C/1
Dr. Kégl Tamás
OGA-FZ2-T
G3
SZKK B101
Dr. Lente Gábor,
Kovács Ferenc
15‑16
16‑17 KEMN1205
SZKK B101
Dr. Kiss András
16‑17
17‑18 17‑18
18‑19 18‑19
Tanterem kódja: Tanterem címe:
ÁFK-SZT PTE TTK Általános és Fizikai Kémiai Tanszék (Ifjúság útja 6., "A porta", balra a földszinten) szemináriumi terme, A/117, 108
ÁOK 3.SZT PTE ÁOK (...) 3. sz. szemináriumi terme
C/1 PTE TTK Kémia Intézet (Ifjúság útja 6., "C porta", 1. emelet) C/1 előadóterme
E332 PTE Természettudományi Kar (Ifjúság útja 6.) E332-es terem
Könyvtár (Library) PTE TTK Kémia Intézet (Ifjúság útja 6., "C porta", 1. emelet) könyvtára (C/1 előadóteremmel szemben)
SZKK B002 PTE Szentágothai János Kutatóközpont (Ifjúság útja 20.) B002 terem
SZKK B101 PTE Szentágothai János Kutatóközpont (Ifjúság útja 20.) B101 terem
Környezettan BSc bevezetés a fizikai kémia mérésekbe gyakorlat
Adszorpciós izoterma meghatározása szilárd adszorbensen
Sűrűségmérés piknométerrel
Viszkozitás mérés
Közömbösítési reakcióhő meghatározása
Disszociációs állandó meghatározása pH méréssel
Oldhatóság hőmérsékletfüggésének vizsgálata
Oldáshő meghatározása
Elsőrendű reakció sebességi állandó meghatározása forgatóképesség méréssel
Elsőrendű reakció sebességi állandó meghatározása voltammetriás méréssel
Fagyáspont csökkenés mérése Beckman-féle krioszkóppal
Gázvolumetriás mérés
Felületi feszültség mérése

Jegyzőkönyvvezetési tanácsok
Üvegeszközök tisztítása

A 2013/2014. tanév II. félévi "bevezetés a fizikai kémia mérésekbe" gyakorlatok beosztása


Kémia tanárszak - Kolloidkémia gyakorlatok
Adszorpció szilárd adszorbensen
Emulziók
Makromolekulás oldatok
Szolok
Polielektrolit oldatok
Talajok részecskeméret eloszlásaKörnyezetminősítés Környezettan szakos hallgatóknak
Laborbeosztás

Porok szemcseméret eloszlása
Aktív klórtartalom meghatározása
Vas ion meghatározása fotometriával
Levegő szén-dioxid tartalmának mérése
Elegyadszorpció vizsgálata talajokon/agyagásványokon
Fémion mérés inverz voltammetriával
Fluorid ion meghatározása direkt potenciometriával
Nitrit ion meghatározása fotometriával
Talajok vízben oldható sótartalmának meghatározása
Talaj részecskeméret eloszlása
Oldott oxigén mérése
Foszfát ion meghatározása FIA-val
CooSpace
eLearning

Tantervek, tematikák