OktatásMeghirdetett TDK, diplomadolgozati és szakdolgozati témák az Általános és Fizikai Kémia Tanszéken

A témák részletesebb leírásához kattintson a téma címére.

Témavezető(k) Téma címe Képzés, szak
Dr. Lente Gábor Diffúziógátolt reakciók vizsgálata sztochasztikus eszközökkel Vegyész MSc
Dr. Nagy Géza ... ...
Dr. Kovács Barna ... ...
Dr. Ősz Katalin ... ...
Dr. Kiss András ... ...
Nagyné Dr. Zengő Lívia ... ...


Magyar nyelven oktatott tárgyak az Általános és Fizikai Kémia Tanszéken (tárgykód szerint ABC-sorrendben)

A tárgyhoz tartozó segédanyagok letöltéséhez kattintson a tárgy kódjára.

Tárgykód Tárgynév Képzés,
szak
Legutóbbi meghirdetés Oktató(k)
KEMN1201 Fizikai kémia I. ea. kémiatanár, kémia BSc, kémia 2017/18/II Dr. Ősz Katalin
KEMN1202 Fizikai kémia I. szem. kémiatanár, kémia BSc, kémia 2017/18/II Dr. Ősz Katalin
KEMN1203 Fizikai kémia II. ea. kémiatanár, kémia BSc, kémia 2018/19/I Dr. Ősz Katalin
KEMN1204 Fizikai kémia II. szem. kémiatanár, kémia BSc, kémia 2018/19/I Dr. Ősz Katalin
KEMN1205 Fizikai kémia II. labor kémia 2018/19/I Dr. Kiss András
KEMN1206 Fizikai kémia III. szeminárium kémia BSc, kémia 2018/19/II Dr. Lente Gábor
KEMN1207 Fizikai kémia III. labor kémia BSc, kémia 2018/19/II Dr. Kiss András
KEMN2502 Kolloidkémia gyak. kémia BSc 2018/19/II Dr. Kovács Barna
KEMN43 Kvantumelmélet a kémiai szerkezetvizsgálatban kémia 2018/19/I Dr. Lente Gábor
KEMN63 Kémiai szenzorok gyak. kémia BSc, kémia 2017/18/II Dr. Kiss András,
Dr. Kovács Barna
KEMNA1201 Fizikai kémia I. ea. kémia 2018/19/I Dr. Ősz Katalin
KEMNA1202 Fizikai kémia I. szem. kémia 2018/19/I Dr. Ősz Katalin
MNVE10 Fizikai kémia III. ea. vegyész MSc 2018/19/I Dr. Lente Gábor
MNVE15 Fizikai kémia IV. ea. vegyész 2018/19/II Dr. Lente Gábor
MNVE17 Fizikai kémia IV. gyak. vegyész 2018/19/I Dr. Kovács Barna
MNVE22 Határfelületi kémia vegyész 2018/19/I Dr. Kovács Barna
MNVE4501 Fizikai kémia IV. szem. vegyész 2018/19/II Dr. Lente Gábor
MNVE5301 Radiokémia ea. vegyész 2018/19/I Dr. Kovács Barna
OGA-FZ1-T Fizikai kémia 1. gyógyszerész 2018/19/II Dr. Lente Gábor
OGA-FZ2-T Fizikai kémia 2. gyógyszerész 2018/19/I Dr. Lente Gábor,
Dr. Ősz Katalin
OGE-FKS-T Fizikai kémiai példamegoldó szeminárium gyógyszerész 2016/17/II Dr. Nagy Géza,
Nagyné Dr. Zengő Lívia,
Dr. Kiss András
ONKEM0405 Fizikai kémia II. lab. kémia BSc 2018/19/II Dr. Kiss András
ONKEM0701 Anyagismeret ea. kémiatanár 2018/19/II Dr. Kovács Barna
ONKEM1-0401 Fizikai kémia I. ea. kémiatanár 2018/19/I Dr. Ősz Katalin
ONKEM1-0402 Fizikai kémia I. szem. kémiatanár 2018/19/I Dr. Ősz Katalin
ONKEMAK04 Anyagismeret labor kémiatanár 2016/17/I Dr. Lemli Beáta, Dr. Kiss András
ONKEMAK09 Fluoreszkáló anyagok fényemissziójának polarizációs tulajdonságai kémiatanár 2018/19/I Dr. Lente Gábor
ONKEMK20 Fizikai kémia III. ea kémiatanár 2018/19/II Dr. Kovács Barna, Dr. Ősz Katalin
ONKEMK21 Fizikai kémia III. gyak kémiatanár 2018/19/II Dr. Kiss András
SZBL1-0501 Fizikai kémia szőlész-borász mérnöki 2017/18/II Dr. Kovács Barna,
Dr. Kiss András
SZBN1-0501-EA Fizikai kémia (előadás) szőlész-borász mérnöki 2018/19/II Dr. Ősz Katalin
SZBN1-0501-GY Fizikai kémia (laborgyakorlat) szőlész-borász mérnöki 2018/19/II Dr. Kiss András
TTKEMV51 Mikroelektródok kémia BSc, kémiatanár 2017/18/I Dr. Kiss András
TTKEMV52 Pásztázó elektrokémiai mikroszkópia kémia BSc, kémiatanár 2016/17/II Dr. Kiss András
TTKEMV56 Elektrokémia kémia BSc, kémiatanár 2018/19/II Dr. Kiss András


Az Általános és Fizikai Kémia Tanszéken oktatott tantárgyak órarendje az aktuális (2018/19/II) félévben

Hétfő
Monday
Kedd
Tuesday
Szerda
Wednesday
Csütörtök
Thursday
Péntek
Friday
8-9 SZBN1-0501-EA
ÁFK-SZT
Dr. Ősz Katalin
KEMN2502
SZKK-B101
Dr. Kovács Barna
MNVE4501
ÁFK-SZT
Dr. Lente Gábor
8-9
9-10 9-10
10-11 SZBN1-0501-GY
SZKK-B101
Dr. Kiss András
OPA-FZ1-T
SZKK-B002
Dr. Gábor Lente
10-11
11-12 11-12
12-13 MNVE15
ÁFK-SZT
Dr. Lente Gábor
ONKEM0405
SZKK-B101
Dr. Kiss András
ONKEMK20
ÁFK-SZT
Dr. Kovács Barna,
Dr. Ősz Katalin
ONKEMK21
SZKK-B101
Dr. Kiss András
12-13
13-14 OGA-FZ1-T
SZKK-B001
Dr. Lente Gábor
Tanszéki értekezlet
ÁFK-SZT
13-14
14-15 KEMNA1203
C/1
Dr. Ősz Katalin
KEMNA1203
C/1
Dr. Ősz Katalin
xx
SZKK-B101
Dr. xx
KEMNA1204
ÁFK-SZT
Dr. Ősz Katalin
14-15
ONKEM0701
ÁFK-SZT
Dr. Kovács Barna
15-16 15-16
16-17 16-17


Tanterem kódja: Tanterem címe:
ÁFK-SZT PTE TTK Általános és Fizikai Kémiai Tanszék (Ifjúság útja 6., "A porta", balra a földszinten) szemináriumi terme, A/117, 108
ÁOK 3.SZT PTE ÁOK (...) 3. sz. szemináriumi terme
C/1 PTE TTK Kémia Intézet (Ifjúság útja 6., "C porta", 1. emelet) C/1 előadóterme
E332 PTE Természettudományi Kar (Ifjúság útja 6.) E332-es terem
Könyvtár (Library) PTE TTK Kémia Intézet (Ifjúság útja 6., "C porta", 1. emelet) könyvtára (C/1 előadóteremmel szemben)
SZKK B002 PTE Szentágothai János Kutatóközpont (Ifjúság útja 20.) B002 terem
SZKK B101 PTE Szentágothai János Kutatóközpont (Ifjúság útja 20.) B101 terem
Környezettan BSc bevezetés a fizikai kémia mérésekbe gyakorlat
Adszorpciós izoterma meghatározása szilárd adszorbensen
Sűrűségmérés piknométerrel
Viszkozitás mérés
Közömbösítési reakcióhő meghatározása
Disszociációs állandó meghatározása pH méréssel
Oldhatóság hőmérsékletfüggésének vizsgálata
Oldáshő meghatározása
Elsőrendű reakció sebességi állandó meghatározása forgatóképesség méréssel
Elsőrendű reakció sebességi állandó meghatározása voltammetriás méréssel
Fagyáspont csökkenés mérése Beckman-féle krioszkóppal
Gázvolumetriás mérés
Felületi feszültség mérése

Jegyzőkönyvvezetési tanácsok
Üvegeszközök tisztítása

A 2013/2014. tanév II. félévi "bevezetés a fizikai kémia mérésekbe" gyakorlatok beosztása


Kémia tanárszak - Kolloidkémia gyakorlatok
Adszorpció szilárd adszorbensen
Emulziók
Makromolekulás oldatok
Szolok
Polielektrolit oldatok
Talajok részecskeméret eloszlásaKörnyezetminősítés Környezettan szakos hallgatóknak
Laborbeosztás

Porok szemcseméret eloszlása
Aktív klórtartalom meghatározása
Vas ion meghatározása fotometriával
Levegő szén-dioxid tartalmának mérése
Elegyadszorpció vizsgálata talajokon/agyagásványokon
Fémion mérés inverz voltammetriával
Fluorid ion meghatározása direkt potenciometriával
Nitrit ion meghatározása fotometriával
Talajok vízben oldható sótartalmának meghatározása
Talaj részecskeméret eloszlása
Oldott oxigén mérése
Foszfát ion meghatározása FIA-val
CooSpace
eLearning

Tantervek, tematikák