Hallgatóknak


Meghirdetett TDK, diplomadolgozati és szakdolgozati témák
Gyenge molekuláris kölcsönhatások csoportban meghirdetett témák


Kémia BSc Fizikai kémia II. laboratóriumi gyakorlatok
Csoportbeosztás

Felületi feszültség mérése
Gyengesav disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással
Indikátor pK meghatározása fotometriásan
Oldhatósági szorzat meghatározása vezetőképesség méréssel
Elsőrendű reakció sebességi állandójának meghatározása
Kalorimetria
Katalízis, promotor- és inhibítorhatás tanulmányozása a hidrogén-peroxid bomlási reakcióján

Jegyzőkönyvvezetési tanácsok
Üvegeszközök tisztítása


Kémia BSc Fizikai kémia III. laboratóriumi gyakorlatok
Viszkozitás mérése
Ionreakciók sebességének függése az ionerősségtől
Jódóra reakció
Oszcilláló kémiai reakció vizsgálata
Gyengesav disszociációs állandójának meghatározása vezetés méréssel
Festékoldat adszorpciós izotermájának meghatározása szilárd adszorbensen
Komplex összetételének meghatározása spektrofotometriás módszerrel
Gyógyszerbomlás hőmérsékletfüggésének vizsgálata
Terner rendszer vizsgálata
Megoszlási egyensúly tanulmányozása – Jód megoszlása víz-szerves oldószer rendszerben
Szelektivitási koefficiens meghatározása
Vas ion meghatározás fotometriával

Laborbeosztás 2016/2017 tavaszi szemeszterKörnyezettan BSc bevezetés a fizikai kémia mérésekbe gyakorlat
Adszorpciós izoterma meghatározása szilárd adszorbensen
Sűrűségmérés piknométerrel
Viszkozitás mérés
Közömbösítési reakcióhő meghatározása
Disszociációs állandó meghatározása pH méréssel
Oldhatóság hőmérsékletfüggésének vizsgálata
Oldáshő meghatározása
Elsőrendű reakció sebességi állandó meghatározása forgatóképesség méréssel
Elsőrendű reakció sebességi állandó meghatározása voltammetriás méréssel
Fagyáspont csökkenés mérése Beckman-féle krioszkóppal
Gázvolumetriás mérés
Felületi feszültség mérése

Jegyzőkönyvvezetési tanácsok
Üvegeszközök tisztítása

A 2013/2014. tanév II. félévi "bevezetés a fizikai kémia mérésekbe" gyakorlatok beosztása


Kémia tanárszak - Kolloidkémia gyakorlatok
Adszorpció szilárd adszorbensen
Emulziók
Makromolekulás oldatok
Szolok
Polielektrolit oldatok
Talajok részecskeméret eloszlása
A fizikai-kémia laborgyakorlatok segédanyagai II. évfolyamos gyógyszerész hallgatóknak.
G1 laborbeosztás, 2017/2018. tanév I. félév
G2 laborbeosztás, 2017/2018. tanév I. félév
G3 laborbeosztás, 2017/2018. tanév I. félév


1. Kalorimetria (KAL)
2. Gyengesav pK meghatározása vezetés méréssel (PKVEZ)
3. Gyengesav pK meghatározása potenciometriás titrálással (PKTIT)
4. Indikátor pK meghatározása (IND)
5. Festékoldat adszorpciós izotermájának meghatározása szilárd adszorbensen
6. Szelektivitási koefficiens meghatározása (SZEL)
7. Oldhatósági szorzat megállapítása (OH)
8. Gyógyszerbomlás hőmérsékletfüggése (GYB)
9. Aszkorbinsav katalitikus oxidációja (AO)
10. Megoszlási egyensúly tanulmányozása – Jód megoszlása víz-szerves oldószer rendszerben (JOD)
11. Terner rendszer vizsgálata (TER)
12. Elsőrendű reakció sebességi állandó meghatározása forgatóképesség méréssel (ELS)

Terner diagram
Jegyzőkönyvvezetési tanácsok
Üvegeszközök tisztítása
CRC Handbook of Physics and Chemistry - kivonat


Physical Chemistry laboratory practices for 2nd year pharmacy students.
P1 weekly schedule in the autumn semester of 2017/2018
P2 weekly schedule in the autumn semester of 2017/2018
P3 weekly schedule in the autumn semester of 2017/2018


Investigating the temperature dependence of drug decomposition (GYB)
Determination of selectivity coefficient of ion selective electrode (SZEL)
Determination of pK of weak acid by conductivity (PKVEZ)
Electrochemical study of the catalytic oxidation of vitamin C (AO)
Investigation of sucrose inversion with polarimetry (ELS)
Using the Langmuir isotherm to calculate the maximal adsorption capacity of a solid adsorbent
Ternary system (TER)
Partition equilibrium of iodine between two phases (JOD)
Calorimetry (KAL)
Determination of pK of the indicator (IND)
Determination of solubility product constant (OH)
Determination of pK of weak acid by potentiometric titration (PKTIT)

Ternary diagram
CRC Handbook of Physics and Chemistry

Környezetminősítés Környezettan szakos hallgatóknak
Laborbeosztás

Porok szemcseméret eloszlása
Aktív klórtartalom meghatározása
Vas ion meghatározása fotometriával
Levegő szén-dioxid tartalmának mérése
Elegyadszorpció vizsgálata talajokon/agyagásványokon
Fémion mérés inverz voltammetriával
Fluorid ion meghatározása direkt potenciometriával
Nitrit ion meghatározása fotometriával
Talajok vízben oldható sótartalmának meghatározása
Talaj részecskeméret eloszlása
Oldott oxigén mérése
Foszfát ion meghatározása FIA-val


Szőlész-borász mérnöki BSc
1. Viszkozitás mérése
2. Gyengesav disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással
3. Elsőrendű reakció sebességi állandó meghatározása forgatóképesség méréssel
4. Oldhatósági szorzat meghatározása vezetőképesség méréssel
5. Festékoldat adszorpciós izotermájának meghatározása szilárd adszorbensen
6. Indikátor pK meghatározása fotometriásan
CooSpace
eLearning

Tantervek