Bemutatkozás

Az Általános és Fizikai Kémia Tanszék a jogelőd Tanárképző Főiskola Kémia Tanszéke, majd az Elméleti Kémiai Kutatócsoport, továbbá Kémia és Biokémia Tanszék működését követően 1996-ban jött létre. Az 1996-ban megalakult tanszék vezetésével Dr. Nagy Géza egyetemi tanárt bízták meg, aki 2009-ig irányította az oktatói, kutatói munkát, 2009-től a tanszék vezetője Dr. Kunsági-Máté Sándor egyetemi docens. A tanszék eredeti oktatási feladata a kémia tanár szakos hallgatók fizikai kémia oktatása volt, ami a 2000-től indult új szakok beindulásával bővült. Jelenlegi oktatási területei a kémia BSc és vegyész MSc, környezettan BSc, környezettudomány MSc, biológus és gyógyszerész képzésekben jelennek meg. A tanszék a PTE-n működő Kémia Doktori Iskola egyik fontos bázisaként részt vesz a doktori képzésben. A tanszéken az elektrokémia és anyagtudomány területén folynak kutatások. A tanszék széleskörű nemzetközi kapcsolatai kiterjednek csaknem valamennyi európai országra, a munkatársak állandó aktív résztvevői spanyol, francia, német, olasz, osztrák, finn, cseh, erdélyi, japán, kínai, mexikói és indiai egyetemekkel közös projekteknek.Az Általános és Fizikai Kémia Tanszék munkatársai 2012-ben