Hírek, események2017/18/II. félév:

2018. augusztus 11.: Posztdoktori tanulmányút

Dr Kiss András DAAD ösztöndíjjal két hónapot töltött a Homburgi egyetemen. Gratulálunk! A tanulmányútról írt összefoglalója alább olvasható:

"2018 nyarán volt szerencsém a Saar-vidéki 'Universität des Saarlandes' egyetemen tölteni posztdoktori ösztöndíjasként két hónapot prof. Markus Hoth laboratóriumában, Dr. Monika Bozem vezetése mellett. Ottani kollégákkal együttműködve sikerült amperometriás mérésekre adaptálnom a korábban potenciometriára kidolgozott dekonvolúciós algoritmusomat [1]. A technikával sikerült jelentősen növelnem a pásztázó elektrokémiai mikroszkóp képalkotási sebességét. Példaként humán monocita sejteket (A) alkalmaztam, melyeket indukált oxidatív stressz közben térképeztem, platina mikroelektróddal hidrogén-peroxidot (B) mérve. Dekonvolúció után a cella lassúsága okozta torzítás jelentős mértékben csökkent (C).
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a DAAD-nak (Deutscher Akademischer Austauschdienst) az anyagi támogatásért.

[1] Kiss A, Nagy G. Deconvolution of potentiometric SECM images recorded with high scan rate. Electrochimica Acta 2015 May 1;163:303-309"


2018. július 2-4.: Eredményes komplex PhD vizsgák

Hiba Mohamed Ameen, Filotás Dániel és Abdelilah Asserghine eredményes komplex PhD vizsgát tett. Gratulálunk!


2018. június 25., 15:00-: Dr. Kalmár József előadása

Dr. Kalmár József (Debreceni Egyetem, Kémiai Intézet) "Diszperz rendszerekben lejátszódó fizikai-kémiai folyamatok kinetikája és mechanizmusa" c. előadása a PTE TTK Fizikai Kémiai Tanszék Szemináriumi termében (Ifjúság útja 6., A117). Az előadás szervezői: a PTE TTK Általános és Fizikai Kémiai Tanszéke és a Pécsi Akadémiai Bizottság Kémiai Tudományok Szakbizottsága. Az itt készült fényképek letölthetőek.


2018. június 6-9.: 1st International Conference on Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis (RKMC 2018)

Az RKMC 2018 nemzetközi konferencia Budapesten került megrendezésre. A konferencia elnöke Dr. Lente Gábor volt. A konferencián részt vett még a tanszékünktől Dr. Kiss András, aki "Potentiometric scanning electrochemical microscopic mapping of the distributed Belousov-Zhabotinsky oscillating reaction" címmel előadást tartott. A konferencia internetes oldala és programja letölthetőek.


2018. május 24-25.: MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottságának ülése

Az MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottságának a 2018 tavaszi ülése Balatonalmádiban került megrendezésre. Az ülésen részt vett és előadást tartott Dr. Lente Gábor "A stopped-flow kísérleteknél tapasztalható mikrokeveredési hatások minimálmodellje a reakció-diffúzió egyenlet alapján" címmel. A konferencia programja és a konferencián készült fényképek letölthetőek.


2018. május 18.: TTK 26 Kerti party

A TTK 26 Kerti party című rendezvényen, ezen belül a főzőversenyen részt vett a tanszékünk is a "Fizkrém" nevű csapatával. Az itt készült fényképek letölthetőek.


2018. május 3., 15:00-: Kari TDK konferencia

A TTK Kari TDK konferenciáján a kémia szakterületen tanszékünkről Szili Szilárd kémia BSc hallgató vett részt "A Belouszov-Zsabotyinszkij reakció térképezése Pásztázó Elektrokémiai Mikroszkóppal" című előadásával (témavezető Dr. Kiss András). A munkát a zsűri I. helyezéssel jutalmazta. Gratulálunk!