Hírek, események2018/19/I. félév:

2018. szeptember 24-28.: Physical Chemistry 2018 konferencia

Dr. Lente Gábor és Dr. Ősz Katalin részt vett a Physical Chemistry 2018 konferencián Belgrádban. Az előadásaik címe és szerzői:

 • G. Lente: Chemical kinetic models of nanoparticle formation: nucleation and growth
 • V. Kiss, L.J. Csépes-Ruzicska, B.M. Hülvely, P. Tarczali-Sarudi, I. Fábián, K. Ősz: Reaction between sulfur(IV) and chloro-1,4-benzoquinones

 • A konferencia internetes oldala és teljes programja letölthető.


  2017/18/II. félév:

  2018. augusztus 11.: Posztdoktori tanulmányút

  Dr Kiss András DAAD ösztöndíjjal két hónapot töltött a Homburgi egyetemen. Gratulálunk! A tanulmányútról írt összefoglalója alább olvasható:

  "2018 nyarán volt szerencsém a Saar-vidéki 'Universität des Saarlandes' egyetemen tölteni posztdoktori ösztöndíjasként két hónapot prof. Markus Hoth laboratóriumában, Dr. Monika Bozem vezetése mellett. Ottani kollégákkal együttműködve sikerült amperometriás mérésekre adaptálnom a korábban potenciometriára kidolgozott dekonvolúciós algoritmusomat [1]. A technikával sikerült jelentősen növelnem a pásztázó elektrokémiai mikroszkóp képalkotási sebességét. Példaként humán monocita sejteket (A) alkalmaztam, melyeket indukált oxidatív stressz közben térképeztem, platina mikroelektróddal hidrogén-peroxidot (B) mérve. Dekonvolúció után a cella lassúsága okozta torzítás jelentős mértékben csökkent (C).
  Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a DAAD-nak (Deutscher Akademischer Austauschdienst) az anyagi támogatásért.

  [1] Kiss A, Nagy G. Deconvolution of potentiometric SECM images recorded with high scan rate. Electrochimica Acta 2015 May 1;163:303-309"


  2018. július 2-4.: Eredményes komplex PhD vizsgák

  Hiba Mohamed Ameen, Filotás Dániel és Abdelilah Asserghine eredményes komplex PhD vizsgát tett. Gratulálunk!


  2018. június 25., 15:00-: Dr. Kalmár József előadása

  Dr. Kalmár József (Debreceni Egyetem, Kémiai Intézet) "Diszperz rendszerekben lejátszódó fizikai-kémiai folyamatok kinetikája és mechanizmusa" c. előadása a PTE TTK Fizikai Kémiai Tanszék Szemináriumi termében (Ifjúság útja 6., A117). Az előadás szervezői: a PTE TTK Általános és Fizikai Kémiai Tanszéke és a Pécsi Akadémiai Bizottság Kémiai Tudományok Szakbizottsága. Az itt készült fényképek letölthetőek.


  2018. június 6-9.: 1st International Conference on Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis (RKMC 2018)

  Az RKMC 2018 nemzetközi konferencia Budapesten került megrendezésre. A konferencia elnöke Dr. Lente Gábor volt. A konferencián részt vett még a tanszékünktől Dr. Kiss András, aki "Potentiometric scanning electrochemical microscopic mapping of the distributed Belousov-Zhabotinsky oscillating reaction" címmel előadást tartott. A konferencia internetes oldala és programja letölthetőek.


  2018. május 24-25.: MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottságának ülése

  Az MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottságának a 2018 tavaszi ülése Balatonalmádiban került megrendezésre. Az ülésen részt vett és előadást tartott Dr. Lente Gábor "A stopped-flow kísérleteknél tapasztalható mikrokeveredési hatások minimálmodellje a reakció-diffúzió egyenlet alapján" címmel. A konferencia programja és a konferencián készült fényképek letölthetőek.


  2018. május 3., 15:00-: Kari TDK konferencia

  A TTK Kari TDK konferenciáján a kémia szakterületen tanszékünkről Szili Szilárd kémia BSc hallgató vett részt "A Belouszov-Zsabotyinszkij reakció térképezése Pásztázó Elektrokémiai Mikroszkóppal" című előadásával (témavezető Dr. Kiss András). A munkát a zsűri I. helyezéssel jutalmazta. Gratulálunk!