SZBN1-0501-EA
Fizikai kémia (előadás)


Tantárgyleírás (tematika, követelmények, tételsor...), 2018/19/II. félév


Előadások anyaga:

Tökéletes és reális gázok
A termodinamika I. főtétele
Termokémia
A termodinamika II. és III. főtétele
Kémiai potenciál, egykomponensű rendszerek termodinamikája
Többkomponensű rendszerek: elegyek és oldatok
Illékony folyadékok elegyei
Fázistörvény
Kémiai egyensúly
Egyensúlyi elektrokémia
Dinamikus elektrokémia
Transzportfolyamatok
Reakciókinetika
Heterogén rendszerek


Jegymegajánló ZH:

időpontja: 2019. május 16. (csütörtök) 10:00-12:00, helye: ÁFK-SZT
A jegymegajánló ZH-n alapösszefüggéseket, definiciókat, ábrákat kell megadni, feleletválasztós kérdésekre válaszolni, valamint a tételsorban szereplő témák közül általunk megadottról rövid esszét írni.
A jegymegajánló ZH-n elért pontszámába az előadások alatt írt rövid számonkérések eredménye is beszámít.
Amennyiben a jegymegajánló ZH-n elért teljesítmény 50% feletti, akkor ez alapján a hallgató megajánlott jegyet kap (50% felett elégséges (2), 60% felett közepes (3), 75% felett jó (4), illetve 90% felett jeles (5) érdemjegyet); ennek elfogadása esetén szóbeli vizsgát már nem kell tennie.
Ha a megajánlott jegyet nem fogadja el, akkor szóbeli vizsgát kell tennie, de a vizsgát megelőző rövid zárthelyi dolgozatot már nem kell megírnia.
Ha a hallgató nem kap megajánlott jegyet (azaz a jegymegajánló ZH-n nem ér el 50%-ot, vagy azt nem írja meg), akkor szóbeli vizsgát kell tennie; ennek szabályai a Kollokvium címszó alatt olvashatóak.Kollokvium:

A vizsga egy rövid zárthelyi dolgozattal kezdődik. Ennek során a hallgató alapösszefüggések, definíciók megadásával igazolja felkészültségét.
A zárthelyi dolgozat sikertelensége (50% alatti eredmény) elégtelen osztályzatot eredményez.
A zárthelyi kérdések 50%-át sikerrel megoldó hallgatók két tételt húznak és felkészülési idő után ezekből a tételekből felelnek szóban. A felelet a tételekről szóló beszámolóval kezdődik, majd a felmerülő, a tananyaggal kapcsolatos egyéb kérdésekre adott válaszokkal folytatódik. A vizsgajegyet ez alapján a felelet alapján kapják a hallgatók.