OLKEM0502
Fizikai kémia I. szem.


Értékes jegyek, kerekítés
Ábrázolástan

Tökéletes és reális gázok
feladatok
megoldások

A termodinamika I. főtétele
feladatok
megoldások

Termokémia
feladatok
megoldások

A termodinamika II. és III. főtétele
feladatok
megoldások

Kémia potenciál I. (egykomponensű rendszerek)
feladatok
megoldások

Kémia potenciál II. (többkomponensű rendszerek)
feladatok
megoldások

Fázistörvény, kémiai egyensúly I.
feladatok
megoldások

Kémiai egyensúly II.
feladatok
megoldások

Elektródok és galvánelemek termodinamikája
feladatok
megoldásokÉrtékelés: A ZÁRTHELYI DOLGOZAT-on elért eredmény alapján, vagy előre kiadott középiskolai versenyfeladatok megoldása és az ezekből való beszámoló alapján.ZÁRTHELYI DOLGOZAT anyaga: a kiadott feladatsor feladatai (F1-F63), időpontja: ..., helye: ...

Az elért pontszám alapján az alábbi skála szerint történik a jegy megadása:
• 49 pont alatt – elégtelen (1)
• 50-69 pont – elégséges (2)
• 70-79 pont – közepes (3)
• 80-89 pont – jó (4)
• 90 pont felett – jeles (5)