OGA-FZ1-T
Fizikai kémia 1.
A május 8-án írt jegymegajánló dlgozat erdeményei (név nélkül, csak Neptun-kódokkal)


Előadások:

 • Január 30.: Ideális és reális gázok
  Az első előadás diái
  Boltmann-gáz
  Gáznyomás-szimuláció
  Maxwell-eloszlás
  Kompresszibilitási együtthatók
  van der Waals-gázok kompresszibilitása
  Reális gázok van der Waals-egyenlete

 • Február 6.: A termodinamika első főtétele
  Az előadás diái
  Reverzibilis és irreverzibilis térfogati munka

 • Február 13.: Termokémia
  Az előadás diái
  Szabadsági fokok és moláris hőkapacitás ideális gázokban

 • Február 20.: A termodinamika második és harmadik főtétele
  Az előadás diái
  Carnot-ciklus ideális gázon
  Reverzibilis és irreverzibilis Carnot-ciklus

 • Február 27.: Kémiai potenciál, egykomponensű rendszerek termodinamikája
  Az előadás diái
  Egykomponensű fázisdiagramok
  Clausius-Clapeyron néhány folyadék esetében

 • Március 6.: Kétkomponensű rendszerek termodinamikája
  Az előadás diái
  Elegyedési entrópia
  Kétkomponensű folyadékelegyek gőznyomása
  Szilárd-szilárd-folyadék egyensúly
  Reális folyadékelegyek
  Nem elegyedő folyadékok

 • Március 13.: Fázisszabály. Kémia egyensúlyok termodinamikai leírása
  Az előadás diái

 • Március 20.: A kémiai egyensúlyt befolyásoló körülmények
  Az előadás diái

 • Március 27.: Egyensúlyi elektrokémia
  Az előadás diái

 • Április 3.: Transzport sajátságok, formális reakciókinetika
  Az előadás diái

 • Április 10.: Reakciómechanizmusok és sebességi elméletek
  Az előadás diái

 • Április 17.: tavaszi szünet

 • Április 24.: Dinamikus elektrokémia és heterogén reakciókinetika
  Az előadás diái

 • Május 1.: nemzeti ünnep

 • Május 8.: jegymegajánló zárthelyi dolgozat