OGA-FZ1-T és OGA-PC1-T
Fizikai kémia 1.Előadások anyaga heti bontásban:

Az előadás anyagának .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson az aktuális témánál "Az előadás diái"-ra. Amennyiben PowerPoint formában szeretné letölteni az előadás anyagot, akkor írja át a .pdf kiterjesztést .ppsx kiterjesztésre.

 • 2020.02.05.: Ideális és reális gázok
  Az előadás diái
  Boltmann-gáz
  Gáznyomás-szimuláció
  Maxwell-eloszlás
  Kompresszibilitási együtthatók
  van der Waals-gázok kompresszibilitása
  Reális gázok van der Waals-egyenlete

 • 2020.02.12.: A termodinamika első főtétele
  Az előadás diái
  Reverzibilis és irreverzibilis térfogati munka

 • 2020.02.19.: Termokémia
  Az előadás diái

 • 2020.02.26.: A termodinamika második és harmadik főtétele
  Az előadás diái
  Carnot-ciklus ideális gázon
  Reverzibilis és irreverzibilis Carnot-ciklus

 • 2020.03.04.: Kémiai potenciál, egykomponensű rendszerek termodinamikája
  Az előadás diái
  Egykomponensű fázisdiagramok
  Clausius-Clapeyron-egyenlet néhány folyadék esetében

 • 2020.03.11., ill. távoktatás: Kétkomponensű rendszerek termodinamikája
  Az előadás diái
  Elegyedési entrópia
  Kétkomponensű folyadékelegyek gőznyomása
  Szilárd-szilárd-folyadék egyensúly
  Reális folyadékelegyek
  Nem elegyedő folyadékok

 • távoktatás: Fázisszabály. Kémia egyensúlyok termodinamikai leírása
  Az előadás diái

 • távoktatás: A kémiai egyensúlyt befolyásoló körülmények
  Az előadás diái

 • távoktatás: Egyensúlyi elektrokémia
  Az előadás diái

 • távoktatás: Transzport sajátságok
  Az előadás diái

 • távoktatás: Formális reakciókinetika
  Az előadás diái

 • távoktatás: Reakciómechanizmusok és sebességi elméletek
  Az előadás diái

 • távoktatás: Dinamikus elektrokémia és heterogén reakciókinetika
  Az előadás diái • Értékelés: szóbeli/írásbeli vizsga vagy az órai feladatok alapján megszerzett jegy (ez utóbbi csak 4-es vagy 5-ös lehet)