KEMNA1204
Fizikai kémia II. szem.


Értékes jegyek, kerekítés
Ábrázolástan

Szemináriumi feladatok:

Elektrokémiai kinetika (F79-F84)
Reakciókinetika I.: Homogén rendszerek (F85-F108)
Reakciókinetika II.: Heterogén rendszerek (F109-F114)
Reakciókinetika III.: Összetett reakciók (F115-F118)
Reakciókinetika IV.: Reakciók molekuláris dinamikája (F119-F128)
Reakciókinetika V.: Fotokémiai reakciók (F129-F134)

Ábrázolós feladatok adatsorai (xls formátum)

SciDAVis (ingyenesen letölthető illesztőprogram)
The SciDAVis handbook

ZÁRTHELYI DOLGOZAT A FÉLÉV ANYAGÁBÓL:

Az elért pontszám alapján az alábbi skála szerint történik a jegy megadása:
• 49 pont alatt – elégtelen (1)
• 50-69 pont – elégséges (2)
• 70-79 pont – közepes (3)
• 80-89 pont – jó (4)
• 90 pont felett – jeles (5)


Egy alkalommal a vizsgaidőszak elején, egy előre egyeztetett időpontban lehetőség van ennek a jegynek a javítására. Ezen ZH anyaga és pontozása ugyanaz, mint a ZÁRTHELYI DOLGOZAT A FÉLÉV ANYAGÁBÓL. Ennek a megírása nem kötelező.

Ha mindkét kapott jegy elégtelen, vagy valaki csak egy ZH-t írt, és az elégtelen, akkor lehetőség van ennek a javítására egy későbbi időpontban, de ezen a MINIMUM ZH-n már csak elégséges (2) jegyet lehet szerezni. A MINIMUM ZH anyaga is a félév anyaga, de itt a feladatok közül csak az egyszerűbbeket fogjuk kérdezni.


Értékelés kémiatanár szakos hallgatók számára, akik szabadon választható tárgyként vették fel a Fizikai kémia II. szemináriumot: vagy a ZÁRTHELYI DOLGOZATon elért eredmény alapján, vagy ELŐRE KIADOTT KÖZÉPISKOLAI VERSENYFELADATOK megoldása és az ezekből való szóbeli beszámoló alapján.