KEMNA1203 és ONKEM1-0403
Fizikai kémia II. ea.Előadások anyaga:

Az előadás anyagának .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson az aktuális témánál az előadás címére. Amennyiben PowerPoint formában szeretné letölteni az előadás anyagot, akkor írja át a .pdf kiterjesztést .ppsx kiterjesztésre.

Formális reakciókinetika
Reakciómechanizmusok
Reakciósebességi elméletek
Heterogén reakciók kinetikája
Elektródfolyamatok dinamikája
Nem-termikus aktiválás
A csernobili balesetről (új feltöltés! Lente Gábor előadása.)
Kvantumelmélet: alapfogalmak, apparátus és alkalmazás
Atomszerkezet és atomi spektrumok
Molekulák szerkezete
Kvantummechanikai számítások: termodinamika és kinetika
Fotokémiai alapfogalmak
Fotofizikai folyamatok
Fotokémiai folyamatok
A fotokémia kísérleti módszerei


További, a felkészüléshez használható anyagok:

Veszprémi Tamás, Fehér Miklós: A kvantumkémia alapjai és alkalmazása (Digitális Tankönyvtár)
Character tables for chemically important point groups (Kémiai szempontból fontos szimmetria pontcsoportok karaktertáblázatai)
Szabó Bálint: Elektromágneses hullámok és cirkuláris dikroizmus: demonstráció animációkkal (az animációknál sajnos a "következő" és "előző" link nem működik, így érdemes ezek helyett az url-ben található demo1.html rész átírni demo2.html...demo16.html-ra, és így végigmenni az animációkon)


Jegymegajánló ZH:

időpontja: 2020. ... (hétfő) 10:00-12:00, helye: C/I
A jegymegajánló ZH-n alapösszefüggéseket, definiciókat, ábrákat kell megadni, feleletválasztós kérdésekre válaszolni, valamint a tételsorban szereplő témák közül általunk megadottakról rövid esszét írni.
Amennyiben a jegymegajánló ZH-n elért teljesítmény 75% feletti, akkor ez alapján a hallgató megajánlott jegyet kap (75% felett jó (4), illetve 90% felett jeles (5) érdemjegyet); ennek elfogadása esetén szóbeli vizsgát már nem kell tennie.Értékelés: szóbeli vizsga vagy a jegymegajánló ZH-n megszerzett jegy (ez utóbbi csak 4-es vagy 5-ös lehet)Értékelés részletes leírása:

A vizsga egy rövid zárthelyi dolgozattal kezdődik. Ennek során a hallgató alapösszefüggések, definíciók megadásával igazolja felkészültségét. A zárthelyi dolgozat sikertelensége (50% alatti eredmény) elégtelen osztályzatot eredményez.
A zárthelyi kérdések 50%-át sikerrel megoldó hallgatók a tételsorból két tételt húznak és felkészülési idő után ezekből a tételekből felelnek. A felelet a tételekről szóló beszámolóval kezdődik, majd a felmerülő, a tananyaggal kapcsolatos egyéb kérdésekre adott válaszokkal folytatódik. A vizsgajegyet ez alapján a felelet alapján kapják a hallgatók.
A vizsgát megelőző rövid zárthelyi dolgozatot nem kell megírni abban az esetben, ha a hallgató a jegymegajánló ZH-n legalább 50%-ot ért el.Videók:

Pontcsoportok - hallgatók által beküldött megoldások :)

Olyan sok jó megoldás gyűltössze, hogy egy új oldalon gyűjtöttem őket össze. Az összes megoldást ide kattintva töltheti le.