KEMNA1201 és ONKEM1-0401
Fizikai kémia I. ea.Előadások anyaga (pdf):

Tökéletes és reális gázok
A termodinamika I. főtétele
Termokémia
A termodinamika II. és III. főtétele
Kémia potenciál (egykomponensű rendszerek)
Többkomponensű rendszerek
Illékony folyadékok elegyei
Fázistörvény
Kémiai egyensúly (általános)
Kémiai egyensúly (konkrét rendszerekben)
Homogén egyensúlyi elektrokémia
Heterogén egyensúlyi elektrokémia
Transzportfolyamatok


Jegymegajánló ZH:

időpontja: ... , helye: ...
A jegymegajánló ZH-n alapösszefüggéseket, definiciókat, ábrákat kell megadni, feleletválasztós kérdésekre válaszolni, valamint a tételsorban szereplő témák közül általunk megadottakról rövid esszét írni.
Amennyiben a jegymegajánló ZH-n elért teljesítmény 75% feletti, akkor ez alapján a hallgató megajánlott jegyet kap (75% felett jó (4), illetve 90% felett jeles (5) érdemjegyet); ennek elfogadása esetén szóbeli vizsgát már nem kell tennie.Értékelés: szóbeli vizsga vagy a jegymegajánló ZH-n megszerzett jegy (ez utóbbi csak 4-es vagy 5-ös lehet)Értékelés részletes leírása:

A vizsga egy rövid zárthelyi dolgozattal kezdődik. Ennek során a hallgató alapösszefüggések, definíciók megadásával igazolja felkészültségét. A zárthelyi dolgozat sikertelensége (50% alatti eredmény) elégtelen osztályzatot eredményez.
A zárthelyi kérdések 50%-át sikerrel megoldó hallgatók a tételsorból két tételt húznak és felkészülési idő után ezekből a tételekből felelnek. A felelet a tételekről szóló beszámolóval kezdődik, majd a felmerülő, a tananyaggal kapcsolatos egyéb kérdésekre adott válaszokkal folytatódik. A vizsgajegyet ez alapján a felelet alapján kapják a hallgatók.
A vizsgát megelőző rövid zárthelyi dolgozatot nem kell megírni abban az esetben, ha a hallgató a jegymegajánló ZH-n legalább 50%-ot ért el.