KEMN1203, KEMN1209 és ONKEM0403
Fizikai kémia II. ea.Előadások anyaga (pdf):

Formális reakciókinetika
Reakciómechanizmusok
Reakciósebességi elméletek
Heterogén reakciók kinetikája
Fotokémiai alapfogalmak
Fotofizikai folyamatok
Fotokémiai folyamatok
A fotokémia kísérleti módszerei
Nem-termikus aktiválás


Jegymegajánló ZH:

időpontja: 2018. december 18. 10:00-12:00, helye: C/I.
A jegymegajánló ZH-n alapösszefüggéseket, definiciókat, ábrákat kell megadni, feleletválasztós kérdésekre válaszolni, valamint a tételsorban szereplő témák közül általunk megadottakról rövid esszét írni.
Amennyiben a jegymegajánló ZH-n elért teljesítmény 75% feletti, akkor ez alapján a hallgató megajánlott jegyet kap (75% felett jó (4), illetve 90% felett jeles (5) érdemjegyet); ennek elfogadása esetén szóbeli vizsgát már nem kell tennie.Értékelés: szóbeli vizsga vagy a jegymegajánló ZH-n megszerzett jegy (ez utóbbi csak 4-es vagy 5-ös lehet)Értékelés részletes leírása:

A vizsga egy rövid zárthelyi dolgozattal kezdődik. Ennek során a hallgató alapösszefüggések, definíciók megadásával igazolja felkészültségét. A zárthelyi dolgozat sikertelensége (50% alatti eredmény) elégtelen osztályzatot eredményez.
A zárthelyi kérdések 50%-át sikerrel megoldó hallgatók a tételsorból egy tételt húznak és felkészülési idő után ebbből a tételből felelnek. A felelet a tételről szóló beszámolóval kezdődik, majd a felmerülő, a tananyaggal kapcsolatos egyéb kérdésekre adott válaszokkal folytatódik. A vizsgajegyet ez alapján a felelet alapján kapják a hallgatók.
A vizsgát megelőző rövid zárthelyi dolgozatot nem kell megírni abban az esetben, ha a hallgató a jegymegajánló ZH-n legalább 50%-ot ért el.