BemutatkozásA Fizikai Kémia és Anyagtudomány Tanszék (2021-ig Általános és Fizikai Kémia Tanszék) a jogelőd Tanárképző Főiskola Kémia Tanszéke, majd az Elméleti Kémiai Kutatócsoport, továbbá Kémia és Biokémia Tanszék működését követően 1996-ban jött létre. Az 1996-ban megalakult tanszék vezetésével Dr. Nagy Géza egyetemi tanárt bízták meg, aki 2009-ig irányította az oktatói, kutatói munkát, 2009-től a tanszék vezetője Dr. Kunsági-Máté Sándor egyetemi docens volt, 2018-tól pedig Dr. Lente Gábor egyetemi tanár.

A tanszék eredeti oktatási feladata a kémia tanár szakos hallgatók fizikai kémia oktatása volt, ami a 2000-től indult új szakok beindulásával bővült. Jelenlegi oktatási területei a kémia BSc és vegyész MSc, környezettan BSc, környezettudomány MSc, biológus, gyógyszerész és szőlész-borász mérnöki képzésekben jelennek meg. A tanszék a PTE-n működő Kémia Doktori Iskola egyik fontos bázisaként részt vesz a doktori képzésben.Az Általános és Fizikai Kémia Tanszék munkatársai 2012-ben