Vegyész MSc levelező

Vegyész MSc szak (levelező tagozat)


Tantárgy neve: MLVE13 Műszeres analitika III

Előfeltétel: BSc képzés Műszeres Analitika oktatási anyaga
A tantárgy időtartama: 2 félév
Heti óraszám:
Értékelés: előadás: kollokvium, gyakorlat: gyakorlati jegy
A tantárgy felvétele ajánlott az óraháló szerinti 1. szemeszterben!

Tantárgyleírás - előadás
Tantárgyleírás - gyakorlat

Tananyag (jelszóval védett terület)

Vizsgatételek 2012Oktatási anyagok kezdőoldal