TDK témák

TDK, szak- és diplomadolgozati témák

Kromatográfiás állófázisok pórusszerkezetének jellemzése inverz kizárásos kromatográfiával
Témavezető: Dr. Felinger Attila egyetemi tanár

Királis elválasztások ikerionos állófázisokon
Témavezető: Dr. Felinger Attila egyetemi tanár

Ultrahatékonyságú kromatográfiás elválasztások tanulmányozása
Témavezető: Dr. Felinger Attila egyetemi tanár

Bakteriális endotoxinok lipid A régiójának szerkezetmeghatározása tömegspektrometriával
Témavezető: dr. Dörnyei Ágnes egyetemi adjunktus

Lézer indukált fluoreszcens (LIF) detektálás PDMS mikrofluidikai chipeken
Témavezető: dr. Csóka Balázs egyetemi adjunktus

Növényi extraktumok polifenol vegyületeinek minőségi és mennyiségi meghatározása LC-MS vizsgálati módszer alkalmazásával
Témavezető: dr. Boros Borbála egyetemi adjunktus

Membrándinamikai vizsgálatok Elektron Paramágneses Rezonancia Spektroszkóppal
Témavezető: Dr. Fathiné dr. Blaskó Ágnes egyetemi adjunktus

Modern mikrofluidikai elválasztási módszerek alkalmazása a bioanalitikában. Makromolekulák, mikrobiológiai eredetű fehérjék és endotoxinok analízise.
Témavezetők: Dr. Kilár Ferenc egyetemi tanár, Makszin Lilla egyetemi tanársegéd

Réz-, cink-, ólom- és kadmium ionok kompetitív adszorpciós folyamatainak vizsgálata Spirulina platensis szabad és kitozánon immobilizált sejtjein. (ICP-mérések szükségesek)
Témavezető: dr. Pernyeszi Tímea egyetemi adjunktus

Felületaktív anyagok biodegradációjának vizsgálata Candida tropicalis sejtekkel (TOC-mérés, HPLC-MS mérés)
Témavezető: dr. Pernyeszi Tímea egyetemi adjunktus