Oktatási anyagok

Az előadásokon elhangzott tananyagok, valamint a gyakorlatokra történő felkészüléshez szükséges leírások.

Kötelező kurzusok

 

Általános Orvostudományi Kar

Általános Orvostudományi Szak
(leírás, tematika, vizsgatételek)
Biometria
Fogorvostudományi Szak
(leírás, tematika, vizsgatételek)
Fogászati Klinikai Informatika
Gyógyszerész Szak
(leírás, tematika, vizsgatételek)
Műszeres analitika
Biomatematika és számítástechnika
Orvosi Biotechnológus Szak / Medical Biotechnology
(leírás, tematika, vizsgatételek)
Proteins and Protein Networks 


Sapientia

Biotechnológia Szak
Műszeres bioanalitika 


Szabadon választott kurzusok


ÁOK, TTK A szakirodalom informatikája
TTK Alkalmazott tömegspektrometria
ÁOK, TTK Kapilláris elektroforézis
TTK (PhD kurzus) Belső terek környezeti kérdései: 1., 2.