Oktatási anyagok

Az előadásokon elhangzott tananyagok, valamint a gyakorlatokra történő felkészüléshez szükséges leírások.

Kötelező kurzusok

Természettudományi Kar

Biológia BSc Szak
(leírás, tematika, vizsgatételek)
Műszeres analitika 
Biológiatanár MA Szak
(leírás, tematika, vizsgatételek)
Biológiai kémia 
Biológus MSc
(leírás, tematika, vizsgatételek)
Fehérjebioanalitika 
Kémia BSc Szak
(leírás, tematika, vizsgatételek)
Analitikai kémia II. (Műszeres analitika II.)
Analitikai kémia
Kemometria
Kemometria gyakorlat
Műszeres analitika I
Műszeres analitika II
Kémiatanár MA Szak - levelező képzés
(leírás, tematika, vizsgatételek)
Műszeres analitika
Környezettan BSc Szak
(leírás, tematika, vizsgatételek)
Környezeti analitika
Környezeti kémia 
Vegyész MSc Szak
(leírás, tematika, vizsgatételek)
Műszeres analitika III
Témaorientált műszeres gyakorlatok

Kemometria II.
Vegyész MSc Szak - levelező képzés
(leírás, tematika, vizsgatételek)
Műszeres analitika III
Szőlész-borász mérnök BSc Szak
(leírás, tematika, vizsgatételek)
Borászati analitika


Általános Orvostudományi Kar

Általános Orvostudományi Szak
(leírás, tematika, vizsgatételek)
Biometria
Fogorvostudományi Szak
(leírás, tematika, vizsgatételek)
Fogászati Klinikai Informatika
Gyógyszerész Szak
(leírás, tematika, vizsgatételek)
Műszeres analitika
Biomatematika és számítástechnika
Orvosi Biotechnológus Szak / Medical Biotechnology
(leírás, tematika, vizsgatételek)
Proteins and Protein Networks 


Sapientia

Biotechnológia Szak
Műszeres bioanalitika 


Szabadon választott kurzusok


ÁOK, TTK A szakirodalom informatikája
TTK Alkalmazott tömegspektrometria
ÁOK, TTK Kapilláris elektroforézis
TTK (PhD kurzus) Belső terek környezeti kérdései: 1., 2.