Környezettan BSc

Környezettan BSc szak (nappali tagozat)


Tantárgy neve: KOR-K-0401 Környezeti analitika

Előfeltétel: BIL-K-01 Általános és szervetlen kémia
A tantárgy időtartama: 1 félév
Heti óraszám: 2 óra előadás (2 kredit) + 4 óra gyakorlat (4 kredit)
Értékelés: előadás: kollokvium, gyakorlat: gyakorlati jegy
A tantárgy felvétele ajánlott az óraháló szerinti 3. szemeszterben!

Tantárgyleírás - előadás
Tantárgyleírás - gyakorlat

Tematika (előadás és gyakorlat) 2014/15 I. félév

Tananyag (jelszóval védett terület)

Vizsgatételek 2012
Vizsgatételek 2011Tantárgy neve: KOR-K-0501 Környezeti kémia

Előfeltétel: Környezeti analitika ea. és Szerves kémia ea. teljesítése
A tantárgy időtartama: 1 félév
Heti óraszám: 2 óra előadás (2 kredit) + 2 óra gyakorlat (2 kredit)
Értékelés: előadás: a félév aláírásának feltétele 2 zárthelyi dolgozat elégséges teljesítése és kollokvium. A kollokválás feltétele egy beugró dolgozat 90 %-os teljesítése.
A tantárgy felvétele ajánlott az óraháló szerinti 4. szemeszterben!

Tantárgyleírás - előadás
Tantárgyleírás - gyakorlat

Tananyag (jelszóval védett terület)

Beugró kérdések 2012
Vizsgatételek 2012

Oktatási anyagok kezdőoldal