Kémia BSc

Kémia BSc szak(nappali tagozat)


Tantárgy neve: Műszeres analitika I.

Előfeltétel: Analitikai kémia
A tantárgy időtartama: 1 félév
Heti óraszám: 3 óra előadás, 4 óra gyakorlat
Értékelés: előadás: kollokvium, gyakorlat: gyakorlati jegy, szeminárium: gyakorlati jegy
A tantárgy felvétele ajánlott az óraháló szerinti 4. szemeszterben!

Tantárgyleírás - előadás
Tantárgyleírás - gyakorlat

Kémia BSc. II. Tematika (előadás és gyakorlat) - 2017/18 II. félév

Tananyag (jelszóval védett terület)

Vizsgatételek 2016
====================================================

Tantárgy neve: Műszeres analitika II.

Előfeltétel: Műszeres analitika I.
A tantárgy időtartama: 1 félév
Heti óraszám: 4 óra előadás, 4 óra gyakorlat
Értékelés: előadás: kollokvium, gyakorlat: gyakorlati jegy, szeminárium: gyakorlati jegy
A tantárgy felvétele ajánlott az óraháló szerinti 5., illetve 6. szemeszterben!

Tantárgyleírás - előadás
Tantárgyleírás - gyakorlat

Oktatási tematikák

Előadás tematika 2017/18 I. félév
Gyakorlat tematika 2017/18 II. félév

Tananyag (jelszóval védett terület)

Vizsgatételek 2016

====================================================

Oktatási anyagok kezdőoldal