Biológiatanár MA

Biológia tanár MA (nappali tagozat)


Tantárgy neve: Biológiai kémia

Előfeltétel: nincs
A tantárgy időtartama: 1+1 félév
Heti óraszám: 2 óra előadás (2 kredit) + 2 óra gyakorlat (2 kredit)
Értékelés: előadás: kollokvium, gyakorlat: gyakorlati jegy
A tantárgy felvétele ajánlott az óraháló szerinti 1. és 2. szemeszterben!

Tantárgyleírás - előadás
Tantárgyleírás - gyakorlat

Tematika (előadás és gyakorlat) - a 2012/13-as tanévben

Tananyag (jelszóval védett terület)

Vizsgatételek 2013Oktatási anyagok kezdőoldal