Biológia BSc

Biológia BSc szak (nappali tagozat)


Tantárgy neve: Műszeres analitika

Előfeltétel: Kémiai alapismeretek II. ea teljesítése; Műszeres analitika ea. felvétele ÉS Kémiai alapismeretek I. GYAKORLAT TELJESÍTÉSE
A tantárgy időtartama: 1 félév
Heti óraszám: 2 óra előadás (2 kredit) + 3 óra gyakorlat (3 kredit)
Értékelés: előadás: kollokvium, gyakorlat: gyakorlati jegy
A tantárgy felvétele ajánlott az óraháló szerinti 3. szemeszterben!

Tantárgyleírás - előadás
Tantárgyleírás - gyakorlat

Tematika (előadás és gyakorlat) 2015/16 I. félév

Tananyag (jelszóval védett terület)

Vizsgatételek 2012
Vizsgatételek 2011oktatási anyagok kezdőoldal