Hírek


Május 15-én kezdetét vette a PTE MoonBike projekt, melynek keretein belül 384400 km letekerése a cél. A nyitónap alkalmából professzoraink is kerékpárra pattantak és bezsebeltek pár kilómétert az egyetemnek.

 

A Természettudományi Kar publikációs díjat adományoz azon teljes állású, közalkalmazotti jogviszonyban álló munkatársainak, akik a díj adományozását megelőző naptári évben kiemelkedő publikációs tevékenységet folytattak. A Kémia Intézet senior kategóriájának díját tanszékvezetőnk vehette át, melyhez ezúton is gratulálunk és sok sikert kívánunk a jövő évi megmérettetéshez is!

Interjú jelent meg Kilár Professzor Úrral a BAMA-n

(2020.12.27.)

Az interjú az alábbi linken olvasható

2019-ben jelent meg egy tanulmány, melyben kidolgozásra került egy mérőrendszer, amellyel kutatók egyéni teljesítményét mérni lehet. A cikk szabadon hozzáférhető függelékeként publikált egy listát, amely tartalmazza százezer kutatónak a nevét – tudományos teljesítményük mérőszámaival együtt –, akiket a kidolgozott rendszer alapján a szerzők a világ élvonalbeli kutatóiként azonosítottak. Ezen a listán szerepel a TTK négy munkatársa, köztük tanszékvezetőnk is:

- Dr. Kollár László, PTE TTK Kémiai Intézet egyetemi tanára

- Dr. Hideg Éva, PTE TTK Biológiai Intézet egyetemi tanára

- Dr. Hebling János, PTE TTK Fizikai Intézet egyetemi tanára

- Dr. Felinger Attila, PTE TTK Kémiai Intézet egyetemi tanára

Új tömegspektrométerrel bővült intézetünk eszközparkja

(2020.11.09.)

Szerencsés Dénes nívódíjat nyert

(2020.10.04.)

A Magyar Kémikusok Egyesületének Műszaki Tudományos Bizottsága Szerencsés Dénes diplomamunkáját nívódíjban részesítette. Az átadásra a XLIII. Kémiai Előadói Napokon kerül sor 2020. október 27-29 között, melyen tanszékünk PhD hallgatója előadásban ismerteti munkáját. Gratulálunk az elnyert díjhoz és egyúttal a szép kezdéshez!

Rédei Csanád több ösztöndíjat is elnyert

(2020.09.07.)

A Richter Gedeon Talentum Alapítvány által meghirdetett Richter Talentum Kiválósági PhD ösztöndíjra és az Innovációs és Technológiai Minisztérium által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíjra tanszékünk PhD hallgatója, Rédei Csanád sikeresen pályázott a 2020/2021-es tanévben. Szívből gratulálunk az elnyert ösztöndíjakhoz és további szép sikereket és sok új cikket kívánunk!

A bioanalitika, illetve az elválasztástudomány területén nemzetközileg is elismert, kiemelkedő tudományos munkája, a kapilláris elektroforézis nemzetközi és hazai bevezetése és alkalmazása alapjainak megteremtése, valamint kiemelkedő oktatómunkája elismeréseként a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként Akadémiai Díjban részesítette Kilár Ferencet, a biológiai tudomány doktorát, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárát.

Gratulálunk az elismeréshez!

Prof. Kilár Ferenc magyar érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kapott

(2020.03.17.)

A bioanalitika, illetve az elválasztástudomány területén elért, nemzetközileg is kimagasló kutatási eredményei, valamint oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként dr. Kilár Ferenc, a biológiai tudomány doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Bioanalitikai Intézetének és Természettudományi Kara Kémiai Intézetének egyetemi tanára, volt intézetigazgatója részére, számos sikeres egyetemi nagyberuházást magába foglaló, nemzetközileg is eredményes, több évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként a MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta.

Ezúton is gratulálunk a kitüntetéshez és további szép eredményeket kívánunk!

Tanszékvezetőnk lett az új tudományos rektorhelyettes

(2020.02.06.)

2020 januárjától Prof. Felinger Attila lett a Pécsi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese rektori felkérésre. Célja az egyetem pályázati és innovációs tevékenységeinek megreformálása.

Munkájához sok sikert kívánunk és ezúton is gratulálunk a kitüntetéshez!

Megkaptuk az új laborokat!

(2019.12.20.)

A 2019/2020-as tanév első félévében, mint tapasztalhatták, a megszokottaktól eltérően nem az A/103-ban kerültek megtartásra a hallgatói laborgyakorlatok, mivel a laboratórium felújítás alatt állt.

Végre megtartottuk a kvázi-hivatalos laborátadónkat, így a következő félévtől mindenki ismét élvezheti ezt a helyiséget is. Az ünnepségen dr. Horváth Attila dékán úr mellett tiszteletét tette dr. Miseta Attila rektor úr is. A fénypontban Zag Gábor dékáni hivatalvezető úr vágta át a szalagot.

Fogadják szeretettel az eseményről készült fotókat.

 

Mire nem jó egy szombati munkanap...

(2019.12.20.)

A 2019/2020-as tanévet megelőzően elkezdődtek az Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék laboratóriumainak felújítási munkálatai. Sajnálatos módon a laborok előtti folyosóra a felújítás már nem terjedt ki, de leleményesen megoldottuk! Kihasználva a december 14-i munkanapot, a tanszék vezetése szociális program keretein belül folyosófestést hirdetett meg, melyre lelkesen jelentkeztek a munkatársak.

A jutalmunk pizza volt! :)

 

Dr. Lambert Nándor HPLC Slam diadala

(2019.12.05.)

A 48. Nemzetközi HPLC szimpóziumon első alkalommal megrendezésre kerülő Separation Science Slam versenyen az Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék tudományos munkatársa, Lambert Nándor az első díjat zsebelte be fergeteges performanszával.

A döntősökkel készült interjúkat az alábbi linken olvashatják el az érdeklődők.

Rédei Csanád tudományos ösztöndíjat nyert

(2019.12.05.)

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata a 2019/2020. tanév őszi szemeszterére Kiemelkedő Tudományos és Művészeti Ösztöndíjat hirdetett meg, melyre az Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék kiemelkedő ifjú titánja, Rédei Csanád a "Tudományos" kategóriában sikeresen pályázott és ösztöndíjat nyert el. A sikeres pályázathoz és az ösztöndíjhoz ezúttal is gratulálunk és további sok sikeres pályázást kívánunk!

Zelenyánszki Dóra és Rédei Csanád Szabadfi Krisztina publikációs díjat nyert

(2019.11.11.)

A Szabadfi Krisztina Tehetséggondozó Program keretein belül meghirdetett publikációs ösztöndíj pályázatra intézetünk kiemelkedő fiatal PhD hallgatói sikeresen pályáztak. Publikációik az alábbi linkeken tekinthetők meg: The effect of column packing procedure on column end efficiency and on bed heterogeneity – Experiments with flow-reversal, valamint Modeling the competitive adsorption of sample solvent and solute in supercritical fluid chromatography.

A díjakhoz ezúton is gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

Dr. Sepsey Annamária Kisfaludy Lajos publikációs díjat nyert

(2019.09.30.)

Kihirdették a Kisfaludy Lajos Alapítvány publikációs pályázatainak nyerteseit, melyen Sepsey Annamária 2. díjat nyert. Publikációjának címe: Rate constant determination of interconverting enantiomers by chiralchromatography using a stochastic model.

dare to be batman

Dr. Dörnyei Ágnes Fiatal kutató által kezdeményezett témapályázatot nyert

(2018.08.14.)

Kihirdették a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI) hazai kutatást, fejlesztést és innovációt ösztönző pályázatainak nyerteseit. A Pécsi Tudományegyetemről beadott pályázatok közül 17 kapott támogatást, ebből nyolcat Karunk kutatói nyertek el.

Dörnyei Ágnes pályázatának címe: Stratégiafejlesztés a bakteriális endotoxinok lipid A régióinak tömegspektrometrián alapuló szerkezetmeghatározására.

Szívből gratulálunk valamennyi érintett kollégának!

A tudományos élet kiemelkedő képviselőinek elismerésére alapított Széchenyi-díjat a Magyar Tudományos Akadémia tíz tagja és az MTA öt doktora vehette át március 15-én a Parlament Kupolatermében.

Széchenyi-díj (vagy nagydíj) adományozható annak, aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a gyógyítás és az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el – így rögzíti a díj odaítélésének feltételeit az 1990. évi XII. törvény.

Felinger Attila, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézet Analitikai és Környezeti Kémia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára az analitikai kémia területén a kromatográfia mikroszkopikus modelljének kidolgozásával és számos anyagi rendszeren történő alkalmazásával elért, az elválasztástechnika elemi folyamatainak megértéséhez alapvető fontosságú, nemzetközileg is jelentős eredményei elismeréseként részesült a kitüntetésben.

Ezúton is gratulálunk a kitüntetéshez!

Elhunyt dr. Vajda Péter

(2016.05.31.)

Megrendülten tudatjuk, hogy kollégánk, dr. Vajda Péter az MTA-PTE Molekuláris Kölcsönhatások az Elválasztástudományban Kutatócsoport tudományos munkatársa életének 36. évében, 2016. május 29-én elhunyt.

Vajda Péter a TTK-n szerzett kémia és biológia tanári oklevelet, majd PhD fokozatot. Péter még egyetemi hallgatóként lelkesen kapcsolódott be a kutatói és oktatói munkába. PhD hallgatóként hosszabb ideig dolgozott lengyel és olasz kutatóhelyeken. A PhD fokozat megszerzése után két évig rendkívül sikeres tudományos munkát végzett az Amerikai Egyesült Államokban a Tennessee Egyetemen, Knoxville-ban. A fény mellett sajnos megjelentek az árnyak: Péter az Egyesült Államokból már nagybetegen érkezett haza. Ő azonban töretlen lelkesedéssel folytatta a kutatásait, illetve oktatott, tankönyvet írt és igyekezett a szakdolgozó vagy PhD hallgatókat bevezetni a kromatográfia rejtelmeibe. Mindeközben otthont teremtett felesége és kislánya számára. Péter fiatalon kimagasló tudományos eredményeket ért el; 23 nemzetközi tudományos közleményt jegyzett, tavaly elnyerte a Bolyai János kutatói ösztöndíjat.

Munkatársunk és barátunk emlékét ápoljuk és megőrizzük.

Dr. Felinger Attila Bruckner Győző-díjat kapott

(2013.11.05.)

Kimagasló kutatói teljesítményeket díjaztak a Magyar Tudomány Ünnepének november 4-i nyitórendezvényén a veszprémi Pannon Egyetemen.

A Richter Gedeon Nyrt. és a Magyar Tudományos Akadémia által alapított díj kuratóriuma Bruckner Győző-díjat adományozott Dr. Felinger Attilának, az MTA doktorának, a Pécsi Tudományegyetem Analitikai és Környezeti Kémiai Tanszéke professzorának a folyadékkromatográfiai folyamatok tanulmányozásában, a kromatográfia mikroszkopikus modelljének kidolgozásában és alkalmazásában elért kiemelkedő eredményeiért.

Ezúton is gratulálunk a kitüntetéshez!

The Analytical Scientist Powerlist 2013

Who are the 100 most influential people in the analytical sciences? That’s the question we posed to ourselves – and then to you – over two months ago, ahead of open nominations and a painstaking judging process. Here, without further ado, we celebrate the answer.

Új, MTA által támogatott kutatócsoport a TTK-n

(2013.05.22.)

A Magyar Tudományos Akadémia által támogatott egyetemi kutatócsoportok létrehozására kiírt 2013. évi pályázat eredményeként július 1-től hét egyetemen tizenöt új kutatócsoport kezdheti meg ötéves működését.

Karunkon évi 25,55 millió forint támogatásban részesült a Felinger Attila vezetésével az Analitikai és Környezeti Kémia Tanszéken működő kutatócsoport, amelynek célja a molekuláris kölcsönhatások szerepének tanulmányozása az elválasztástudományban.

A kutatócsoport feladata, hogy az elválasztási folyamatok során fellépő kölcsönhatásokat és az elválasztás során lejátszódó folyamatokat megfelelő modellekkel jellemezze. Az így nyert információ arra használható fel, hogy a kémiai elemzéseknél meghatározzák a vizsgálandó környezeti, biológiai eredetű minták jellegének függvényében az ideális fázisrendszert és kísérleti körülményeket. Ezek alapján optimalizált analitikai elválasztások, vizsgálatok végezhetők el.

MSB2014 konferencia

(2013.05.22.)

2014. április 27- május 1. között Pécsen kerül megrendezésre az MSB2014 konferencia.

CECE 2013 konferencia

(2013.04.02.)

Április 24-28. között Pécsen kerül megrendezésre a CECE2013 konferencia.

Pécs Város Tudományos Díját 2011-ben tanszékvezetőnk, Prof. Dr. Kilár Ferenc nyerte el, kiemelkedő színvonalon végzett tudományos tevékenysége elismeréseként.

Stratégiai jelentőségű Kutatási Infrastruktúra (SKI) minősítés

(2010.12.13)

A tanszékünk keretein belül működő Analitikai és Környezetanalitikai Laboratórium stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúra (SKI) minősítést kapott a NEKIFUT projekt keretében.