Működési Szabályzat

Hatályos 2010. szeptember 1-től


1. Elhelyezkedés

A PTE Analitikai és Környezetanalitikai Laboratórium (továbbiakban Laboratórium) három telephelyen

 • a PTE TTK Kémia Intézet, C épület 1. emelet (Pécs, Ifjúság útja 6.)
 • a PTE ÁOK Bioanalitika Intézet (Pécs, Honvéd utca 1.)
 • PTE Szentágothai Kutatóközpont (Pécs, Ifjúság útja 6.)
található.

2. Laboratórium vezetője

Prof. Dr. Kilár Ferenc
Elérhetőségek:
- telefon: 72/536-273
- e-mail: ferenc.kilar@aok.pte.hu

3. A Laboratórium műszerparkja

 • Agilent 1290 UHPLC
 • Agilent 6530 Q-TOF MS: folydékkromatográf és tömegspektrométer
 • Agilent 1100 folyadékkromatográf: automata mintaadagoló, termosztát, diódasoros és törésmutató detektor
 • Agilent LC/MSD Trap XCT Plus tömegspektrométer
 • Shimadzu Prominence folyadékkromatográf: gázmentesítő, automata injektor, bináris szivattyú, diódasoros detektor
 • Agilent 6890N gázkromatográf 5975 tömegspektrométer detektor, 7683 automata injektor és mintaadagoló
 • Biofocus 3000 kapilláris elektroforézis rendszer
 • Agilent 3D kapilláris elektroforézis rendszer
 • Agilent 2100 Bioanalyser
 • Perkin-Elmer 2380 atomabszorpciós spektrofotométer
 • Kapilláris elektroforézis ZKI 02-A (ITP készülék)
 • Környezetanalitikai fotokémiai reaktor
 • Unicam CE - Picometrics LIF kapilláris elektroforézis rendszer
 • Thermo Scientific Genesys 10S kétfényutas UV/látható spektrofotométer
 • Malvern Mastersizer 2000 - részecskeméret meghatározó
 • Malvern Zetasizer Nano Z - zéta potenciál meghatározás vizes és nem vizes diszperziókban
 • Analytik Jena Multi N/C 3100 TOC/TIC meghatározó - teljes szén tartalom meghatározáshoz

4. A Laboratórium elérhetősége más intézetek dolgozói és külső felhasználók számára

A Laboratórium kapacitásának legfeljebb 50%-a előzetes egyeztetés alapján a PTE más intézeteinek/tanszékeinek kutatói és más hazai intézmények kutatói számára is - egyenrangú elbírálás alapján - rendelkezésre áll. Az igénybevételi javaslattal kérjük, forduljanak a Laboratórium vezetőjéhez, aki kijelöli az igényelt mérés szakmai vezetőjét. A szakmai vezető az igény szakmai kiválóságát, indokoltságát és megvalósíthatóságát írásban véleményezi. Amennyiben kapacitás feletti igény jelentkezik - technikailag megvalósítható javaslatok esetén - egy független bizottság dönt a hozzáférési prioritásokról.

5. Hozzáférés elvei:

 • A műszerpark mind alapkutatási, mind K+F célra hozzáférhető
 • Laboratórium vezetőjével történő előzetes egyeztetés szükséges
 • Az adott műszeren tapasztalattal rendelkező szakemberek rövid kiképzés után a műszert önállóan használhatják
 • Nincs főállású személyzet. Kis volumenű munka esetén lehetőség van az adott műszer üzemeltetésében jártas szakemberek segítségének igénybe vételére, vagy nagyobb munkák esetében - költségtérítés ellenében - vállaljuk a külső szakemberek betanítását.
 • A műszerpark használata a kutatók számára önköltségi áron kerül elszámolásra. Az egyes készülékekre vonatkozó összegekről a Laboratórium vezetője ad tájékoztatást.

6. Gondatlanságból eredő rongálódások esetén a felhasználó köteles a jegyzőkönyvben rögzített kár teljes összegét megtéríteni.

7. A Laboratórium működésére érvényesek a PTE-n aktuálisan érvényben lévő rendelkezések és szabályzatok.